Χρηματοδότηση ακινήτων

Ενέχυρα

Χρηματοδότηση ακινήτων

Χρηματοδότηση ακινήτων

Χρηματοδότηση

H οικονομική αβεβαιότητα της εποχής στα ακίνητα, προέκυψε για εμάς να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο τμήμα στο γραφείο μας, όπου όποιος επιθυμεί και θέλει μπορεί να απευθυνθεί σε εμάς για την άμεση πώληση του ακινήτου του η και την δυνατότητα κάποιας χρηματοδότησης του ακόμα και αν χρειάζεται κάποιες επισκευές, και με την μεγαλύτερη δυνατόν διευκόλυνση να πουλήση η και να επισκευάσει το ακίνητό του.

Μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την ανακαίνιση ή την αγορά ακινήτου, βάζοντας ενέχυρο αντικείμενα αξίας, αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες. Αξιολογούμε τα αντικείμενά σας και σας δίνουμε άμεσα μετρητά με τους καλύτερους όρους της αγοράς